Ing. Emília  Kvokačková

Vedenie účtovníctva , miezd , ekonomické poradenstvo

Využitím našich služieb ušetríte finančné prostriedky na zamestnanie vlastného účtovníka , ušetríte na potrebnom kancelárskom vybavení (PC, potrebný software , jeho každoročný upgrade)  . Nemusíte strácať čas potrebný na naštudovanie platných zákonov a sledovanie zmien v daňových , sociálnych zákonoch. 

O všetko sa postaráme za Vás.

Ponúkame komplexné ekonomické služby v oblasti :

· vedenia  jednoduchého účtovníctva

· vedenia podvojného účtovníctva

· spracovania miezd a personalistiky

· poradenstva pre právnické aj fyzické osoby

· spracovanie  štatistických údajov , podkladov pre banky

Jednoduché , podvojné účtovníctvo , mzdy  spracovávame externe na softvéri fy. MK soft . V prípade požiadavky zákazníka je možné spracovanie ponúkaných služieb na  softvéri zákazníka v jeho priestoroch.

Ing. Emília Kvokačková

Kontakt:

Telefón: (051) 77 12 740

Mobil :  0904 597029

E-mail: milka@gsd.sk

Prešov